Kassan säännöt

Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy kassan toiminnan pohjaksi laaditut säännöt.

Säännöissä määritellään kassan maksamien korvausten lisäksi kassan hallinto ja hoito sekä vastuut ja velvollisuudet.