Ammattiosaston viestintää

81 Heinolan osasto 17.02.2022

Jäsenistön ollessa hajautunut tehtaiden osalta eri paikkakunnille, on hyvä seurata aktiivisesti eri viestintäkanavia joissa tiedotamme osaston toiminnasta ja tapahtumista. Osaston kotisivut, tehdasilmoitukset ja lehti-ilmoitukset toimivat kaikille näkyvinä ilmoituskanavina. Tietenkin myös muu yhteydenpito hallituksen jäseniin on vähintäänkin suotavaa oikean ja ajantasaisen tiedon saannin takia.

Mitä muita toiveita jäsenistöllä on liittyen osaston toimintaan?

Takaisin