Hämeenlinnan osasto - Tietoa osastosta ja toiminnasta Tietoa osastosta ja toiminnasta

 

HÄMEENLINNAN  OSASTO  66 

Ammattiliittosi on   Paperiliitto. Paperiliitto solmii alan työehtosopimukset.   Paperiliitto on 110 vuotta   vanha liitto ja  me   Hämeenlinnassa olemme  yksi   liiton 61   ammattiosastosta.Paperiliitossa on 38 tuhatta  jäsentä.Liiton   ja   osaston   tärkein   tehtävä on   edunvalvonta.Työpaikallamme on   jäsenien   valitsemat   luottamushenkilöt  ja   liitossa   edunvalvontaosastolla   toimii   sopimus,- työsuojelu,-  laki,-   suunnittelu   ja   tutkimustoimintaa.

Liiton jäsenenä kuulut liiton työttömyyskassaan ja 6kk jäsenyys oikeuttaa sinut saamaan ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden sattuessa.Jäsenenä saat myös monipuolisia loma- ja jäsenetuja esim. matkustaja-ja tapaturmaturva. Sinun ja perheesi käytössä on liiton omat lomakeskukset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Katso kaikki jäsenetusi   tästä.

Paperiliiton jäsenmaksu on 1,30% (2019) bruttotuloista, joka sopimuksesta pidätetään suoraan palkasta. 

Hämeenlinnan Osasto 66 on perustettu vuonna 1945. Meillä on jäseniä reilu 600. Osastomme työssäkäyvistä jäsenistä suurin osa työskentelee Huhtamäki Foodservice Nordic Oy ja Paccor Finland Oy.Päättävin elin osastossamme on Syys- ja Kevätkokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus tulla vaikuttamaan.Syyskokous valitsee jäsenien keskuudesta osastollemme parittomina vuosina Hallituksen, puheenjohtajan, jaostojen vetäjät ja muut toimitsijat. Luottamusmiehet valitaan parillisina vuosina Syyskokouksessa.Osasto 66 Hallituksessa toimii 10 varsinaista ja 10 varajäsentä.

Jos et ole vielä Paperiliiton jäsen voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä työpaikkasi luottamushenkilöön jotka   löytyvät   täältä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ilmoitustauluilla näet kokouskutsun ja aiheet mitä kokouksissa käsitellään. Kokouksiin saa osallistua kaikki Hallitukseen valitut varsinaiset ja varajäsenet, Luottamushenkilöt ja Työsuojeluvaltuutetut. Jos Hallituksen kokoukseen haluaa jonkin asian käsittelyyn, voi ottaa yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen tai luottamusmieheen.
Hallituksen kokouksissa toteutetaan Syyskokouksessa päätettyä toimintasuunnitelmaa esim. tapahtumia ja käsitellään ajankohtaisia asioita työpaikoilta.
Työpaikalla toimii Luottamushenkilöitä, Työsuojeluvaltuutettu ja asiamiehiä.

 

Pääluottamushenkilön tehtäviin kuuluu:


-Toimia itseoikeutettuna kokoonkutsuja kaikissa työpaikan luottamusmiesten keskeisissä neuvotteluissa.
-Valvoa että työnantaja ja työntekijät noudattavat työehtosopimusta
-Olla mukana kaikissa neuvotteluissa missä käsitellään työpaikan työehtosopimukseen liittyvät            erimielisyydet joita käydään työpaikan johdon kanssa.


-Säilyttää neuvotteluissa syntyneet pöytäkirjat ja asiapaperit.
-Kerätä tilastoja liiton antamien ohjeita noudattaen.

Osaston luottamushenkilön tehtävään kuuluu:

-Olla mukana kaikissa niissä neuvotteluissa mitä pääluottamushenkilön toimesta työosastojen luottamushenkilöille järjestetään.
-Valvoa työehtosopimuksen noudattamista omalla osastolla ja antaa sellaisesta mahdollisista rikkomuksista ja erimielisyyksistä, joita hän ei itse saa soviteltua, tieto pääluottamushenkilölle.
-Pääluottamushenkilön pyynnöstä avustaa työnantajan kanssa mahdollisesti käytävissä neuvotteluissa.

Jos työpaikalla tulee epäselvyyksiä ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen. Mikäli asia ei selviä ota yhteys osaston luottamushenkilöön joka vie asian tarvittaessa pääluottamushenkilölle.

Työsuojelu organisaatio:   Työsuojeluvaltuutetut ja asiamiehet löydät täältä.

Työsuojeluvaltuutettu:

-Edustaa työsuojelu asioissa työntekijöitä.
-On perehtynyt työsuojelu säännöksiin ,määräyksiin, ohjeisiin ja muihin työpaikan työsuojelu asioihin.
-Tarkkailee työn turvallisuutta ja terveellisyyttä.
-Ilmoittaa työsuojelupäälikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille havaitsemista poikkeamista.
-Osallistuu työsuojelutarkastuksiin sekä pyrkii luottamusmiesten kanssa edistämään työntekijöiden työhyvinvointia.
-Kiinniittää työntekijöiden huomion työturvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin asioihin kuten työtapoihin ja suojavarusteisiin.

Työsuojeluasiamiehet toimivat työsuojeluvaltuutetun apuna työsuojeluasioden käsittelyssä ja toteutuksessa.


TERVETULOA MUKAAN OSASTON TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN!

HALLITUS