Työajat vaikuttavat terveyteen

ke 12. huhtikuuta 2017 14.31.00

SAK muistuttaa, että työajoissa piilee terveysriski.

- Jokaisella palkansaajalla pitää olla oikeus riittävään palautumiseen työn rasituksista. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun työaikalakia uudistetaan, muistuttaa tutkijaprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitokselta.

Härmän mukaan työajat vaikuttavat terveyteen enemmän kuin osataan kuvitella. Lyhyen aikavälin riskejä on vaikea havaita. Tästä syystä Härmä pitää tärkeänä saada työajoille tutkimukseen perustuvat lakisääteiset rajat, 

SAK:laisista palkansaajista lähes puolella on kuormittavat työajat. He tekevät vuorotyötä, yötyötä, jaksotyötä tai niiden yhdistelmiä. Tämä käy ilmi viime vuonna julkaistusta SAK:n työolobarometrista. Vain 42 prosentilla vastanneista on joustava työaika tai käytössä työaikapankki. Heidän osuutensa on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mutta reilusti yli puolella työaika ei jousta lainkaan.

Aiheesta lisää kertoo sivuillaan SAK: Työajoissa piilee terveysriski" 11.4.2017

Takaisin Tiedotteet-sivulle