Miksi lakkoon?

12.1.2020

Paperiliitto on käynyt neuvotteluja Metsäteollisuus ry:n kanssa paperiteollisuuden uudesta työehtosopimuksesta lokakuusta alkaen. Neuvotteluissa ei ole edetty eikä neuvottelutulosta saatu aikaan.

Paperiliiton tavoitteena on ollut tehdä uusi sopimus neuvotteluteitse siitä huolimatta, että Metsäteollisuus ry on tuonut pöytään poikkeuksellisen kovat esitykset. Vaatimuslistalla on absoluuttinen työrauhavelvoite, jolla halutaan kieltää kaikki työtaistelutoimenpiteet paperiteollisuudessa. Työnantaja haluaa kokonaan itselleen päätäntävallan ulkopuolisen työvoiman käyttöön kaikissa työtehtävissä, myös tuotannossa. Uusille työntekijöille, määräaikaisille työntekijöille ja oppisopimusoppilaille esitetään tuntuvia työsuhteen ehtojen heikennyksiä kahden ensimmäisen työvuoden ajalle. Työnantaja haluaa lyhentää työaikojen muutoksia koskevia ilmoitusaikoja. Työaikamuutoksissa ei tällöin sovellettaisi työehtosopimuksen ylityömääräyksiä. Esityksiä on myös halvemmista seisokkikäynneistä ja sairausajan palkan heikennyksistä. Alle 100 henkilön työpaikoille esitetään pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstävapautusajan korvaamista kokonaan tai osittain rahalla.

Paperiliiton esitysten pääpaino on työssäjaksamisen edistämisessä. Yhtenä keinona on vähentää vuotuista työaikaa 24 tunnilla, jotka sovittiin paperiteollisuuden sopimukseen ilman korvausta. Näiden talkootuntien tarkoitus oli helpottaa maan senhetkistä taloudellista tilannetta väliaikaisesti ja niihin taivuttiin maan hallituksen kilpailukykysopimuksen osana. Metsäteollisuus ry:n kanta on, että työajanlisäys on pysyvä.

Paperiliiton mielestä paperiteollisuuden työehtosopimus pitäisi saada tehtyä ilman, että vientiteollisuuden tavoittelema ns. Suomen malli vaarantuu.

Tilanne on hankala, eikä ollenkaan sellainen, mihin Paperiliitto olisi halunnut päätyä neuvotteluja aloittaessaan. Lakko on äärimmäinen keino puolustaa jäsenten työehtosopimuksen ehtoja ja saada neuvoteltua uusi työehtosopimus. Lakolla ei uhata kevein perustein ja sen tarkoitus on ajaa liiton jäsenten yhteistä etua.