Jäsenkyselyyn vastattiin vaisusti

ma 16. toukokuuta 2016 14.00.00

Paperiliitto järjesti huhti–toukokuun vaihteessa jäsenkyselyn, jossa tiedusteltiin jäsenten mielipiteitä liittoyhteistyöstä ja muista liiton toimintaan vaikuttavista asioista.

Liittosihteeri Juhani Siira arvelee, että matalan osallistumisaktiivisuuden voi tulkita positiivisesti. Asia ei hirveästi keskusteluta työpaikoilla, koska se hyväksytään yleisesti.

– Se antaa luottamusta selvittelyn jatkamiseen. Jos asiaan olisi suuri vastustus, niin se näkyisi varmasti vastausten määrässä, sanoo Siira.

Muutenkin vastaajat painottavat samoja asioita, joita liiton toiminnassakin painotetaan.

– Tämä osoittaa, että olemme olleet tekemässä oikeaa työtä, sitä mitä jäsenet ovat halunneetkin, sanoo Siira.

Kyselyssä kysyttiin, pitikö vastaaja parempana vaihtoehtona, sitä, että Paperi-, Puu- ja Metalliliitto ja TEAM yhdistyvät vai sitä, että eivät yhdisty. Vastaajista 61 prosenttia piti parempana yhdistyä.

Kysely tehtiin liiton nettisivuilla. Äänioikeutettuja oli 16 397. Heistä 3,6 prosenttia eli 606 henkilöä äänesti. 

Aiemmin:
Teollisuuden suurliiton valmistelu etenee 18.2.2016

Takaisin Tiedotteet-sivulle