Paperiliitto katkaisi neuvottelut ja jätti lakkoilmoitukset

Paperiliitto katkaisi sunnuntaina 12. tammikuuta neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta Metsäteollisuus ry:n kanssa ja järjestää lakon alan tehtaissa.

Koneiden ja prosessien alasajot suoritetaan siten, että tuotannollinen toiminta lakkaa maanantaina 27.1. työvuoron päättyessä kello 6.00 tai klo 7.00. Lakko päättyy 10.2. aamuvuoron tai päivätyöajan alkaessa, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta. Prosessien alasajo suoritetaan paikallisesti sovitulla tai pääluottamusmiehen määrittämällä tavalla.

Lakkoon julistetaan kaikki paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaiset työt Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimipaikoissa sekä muissa työehtosopimusta noudattavissa toimipaikoissa.

Lakon ulkopuolelle jäävät työt, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai ympäristölle. Tarkemmat lakkorajat määritellään paikallisesti.

Miksi Paperiliitto on antanut lakkovaroituksen?

Paperiliitto on käynyt neuvotteluja Metsäteollisuus ry:n kanssa paperiteollisuuden uudesta työehtosopimuksesta elokuusta alkaen. Neuvotteluissa ei ole edetty eikä neuvottelutulosta saatu aikaan.

Paperiliiton tavoitteena on ollut tehdä uusi sopimus neuvotteluteitse siitä huolimatta, että Metsäteollisuus ry on tuonut pöytään poikkeuksellisen kovat esitykset. Vaatimuslistalla on absoluuttinen työrauhavelvoite, jolla halutaan kieltää kaikki työtaistelutoimenpiteet paperiteollisuudessa. Työnantaja haluaa kokonaan itselleen päätäntävallan ulkopuolisen työvoiman käyttöön kaikissa työtehtävissä, myös tuotannossa. Uusille työntekijöille, määräaikaisille työntekijöille ja oppisopimusoppilaille esitetään tuntuvia työsuhteen ehtojen heikennyksiä kahden ensimmäisen työvuoden ajalle. Työnantaja haluaa lyhentää työaikojen muutoksia koskevia ilmoitusaikoja. Työaikamuutoksissa ei tällöin sovellettaisi työehtosopimuksen ylityömääräyksiä. Esityksiä on myös halvemmista seisokkikäynneistä ja sairausajan palkan heikennyksistä. Alle 100 henkilön työpaikoille esitetään pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstävapautusajan korvaamista kokonaan tai osittain rahalla.

Paperiliiton esitysten pääpaino on työssäjaksamisen edistämisessä. Yhtenä keinona on vähentää vuotuista työaikaa 24 tunnilla, jotka sovittiin paperiteollisuuden sopimukseen ilman korvausta. Näiden talkootuntien tarkoitus oli helpottaa maan senhetkistä taloudellista tilannetta väliaikaisesti ja niihin taivuttiin maan hallituksen kilpailukykysopimuksen osana. Metsäteollisuus ry:n kanta on, että työajanlisäys on pysyvä.

Paperiliiton mielestä paperiteollisuuden työehtosopimus pitäisi saada tehtyä ilman, että vientiteollisuuden tavoittelema ns. Suomen malli vaarantuu.

Tilanne on hankala, eikä ollenkaan sellainen, mihin Paperiliitto olisi halunnut päätyä neuvotteluja aloittaessaan. Lakko on äärimmäinen keino puolustaa jäsenten työehtosopimuksen ehtoja ja saada neuvoteltua uusi työehtosopimus. Lakolla ei uhata kevein perustein ja sen tarkoitus on ajaa liiton jäsenten yhteistä etua.

Osapuolet jatkavat sovittelujen välillä

Seuraava tapaaminen valtakunnansovittelijan luona on viikon kuluttua tiistaina 21. tammikuuta.

Paperiteollisuuden työriita sovittelussa tiistaina

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry tapaavat valtakunnansovittelijan tiistaina 14.1.

Paperiliitto katkaisi neuvottelut ja jätti lakkoilmoitukset

Paperiliitto on katkaissut tänään sunnuntaina 12. tammikuuta neuvottelut paperiteollisuuden työehtosopimuksesta Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Uutta aikaa ei ole sovittuna

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n niin sanotut isot tes-neuvottelukunnat tapasivat tänään perjantaina 10. tammikuuta.  

Paperiteollisuuden tes-neuvottelut junnaavat paikoillaan

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden toimistojen edustajat ovat jatkaneet neuvotteluja paperiteollisuuden työehtosopimuksesta viimeksi tänään 7. tammikuuta.