Tilannekatsaukset ja analyysit

Tilannekatsaukset ja analyysit

Paperiliitto kerää suhdannetietoja metsäteollisuuden toimintaympäristön kehittymisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaikki aineistot ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Lisäksi on Pöyry Oyj:n keräämistä tiedoista koottuja yhteenvetoja massa- ja paperiteollisuuden kapasiteettien kehittymisestä maailmalla, Euroopassa ja Suomessa.

Suhdanneseuranta

Suomen tehtaat ja kapasiteetit  

Massa- ja paperikapasiteetin muutokset  

  • Tehtaiden määrän sekä paperi-, massa- ja kartonkikapasiteetin muutokset Euroopassa 2012 ja Suomen tärkeimmissä kilpailijamaissa 2012-2016
  • katso tilastot (pdf)