Tutkimus

Tutkimus

Tutkimussektorin tehtävänä on seurata ja analysoida oman alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kehitysnäkymiä.

Tutkimusyksikössä kerätään tietoja ja tehdään selvityksiä alan palkka- ja työllisyystilanteesta sekä muista massa- ja paperityöntekijöiden asemaan vaikuttavista asioista.

Tutkimusyksikkö tukee liiton neuvottelutoimintaa ja osallistuu alan toimintaedellytysten parantamiseen liittyvään toimintaan koti- ja ulkomailla.